Projekt je spolufinancován z EU

Název projektu: Zahájení výroby konstrukčně náročných kartonových POS/POP produktů společnosti G.N.P. spol. s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008213

Program: OPPIK Technologie - IV. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je nákup dvou moderních strojů, konkrétně velkoplošné UV digitální tiskárny a velkoformátového řezacího plotteru, včetně nezbytného SW a HW vybavení pro konstrukční návrh POS/POP výrobků. Cílem investiční akce je zrychlení výrobního procesu, zkvalitnění výsledných produktů a nárůst konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace: 9/2016 - 12/2018